Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

-->
Box vote số ngày 04/10/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Gia Cát Dự
23 0 3
KQXSMB.mobi
19 0 3
XSMN.mobi
17 0 3
4
Luân Ông già
13 0 3
5
Xuân Trà Giang
9 1 2
6
Quý Ngô bá
9 1 2
7
Duc Tri Nguyen
8 1 1
8
Phúc Đàm Quang
8 0 1
9
Sang Pham cao ba
5 0 1
10
Nguyên an vi
4 1 1
11
Thãnh Chon
4 1 1
12
Hong Dien
4 0 1
13
Lâm Hoàng
4 1 1
14
Phạm Cường
4 0 1
15
Thơi Đặng
4 0 1
16
Căn Cô Số
4 1 1
17
Hà Duyên
4 0 1
18
Hồ Tuyết
4 0 1
19
Thien Nguyen
0 0 0
20
Hàm Lý
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Luân Ông già
13 0 3
XSMN.mobi
17 0 3
Xuân Trà Giang
9 0 2
4
Quý Ngô bá
9 1 2
5
Gia Cát Dự
23 0 2
6
Hong Dien
4 0 1
7
Hồ Tuyết
4 0 1
8
Hà Duyên
4 0 1
9
Căn Cô Số
4 1 1
10
Thơi Đặng
4 0 1
11
Phạm Cường
4 0 1
12
Sang Pham cao ba
5 0 1
13
Lâm Hoàng
4 1 1
14
Thãnh Chon
4 1 1
15
Nguyên an vi
4 0 1
16
Phúc Đàm Quang
8 0 1
17
Duc Tri Nguyen
8 1 1
18
KQXSMB.mobi
19 0 1
19
Hàm Lý
0 0 0
20
Thien Nguyen
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
KQXSMB.mobi
19 0 2
Gia Cát Dự
23 0 1
Thien Nguyen
0 0 0
4
Sang Pham cao ba
5 0 0
5
LỘC PHÁT 6868
0 0 0
6
TRẦN VỦ ĐỆ
0 0 0
7
Căn Cô Số
4 0 0
8
Thơi Đặng
4 0 0
9
Phạm Cường
4 0 0
10
Thiên Tài Số Học
0 0 0
11
Hàm Lý
0 0 0
12
Lâm Hoàng
4 0 0
13
Quý Ngô bá
9 0 0
14
Thanh phong
0 0 0
15
Thãnh Chon
4 0 0
16
Nguyên an vi
4 0 0
17
Quý Lê
0 0 0
18
Duc Tri Nguyen
8 0 0
19
Hong Dien
4 0 0
20
XSMN.mobi
17 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 1 3
Quý Lê
27 1 2
Gia Cát Dự
23 0 3
4
KQXSMB.mobi
19 0 3
5
XSMN.mobi
17 0 3
6
Thãnh Chon
13 2 3
7
Quý Ngô bá
13 2 3
8
Luân Ông già
13 0 3
9
Duc Tri Nguyen
12 2 2
10
Nguyên an vi
9 2 2
11
Xuân Trà Giang
9 1 2
12
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
13
Căn Cô Số
8 2 2
14
Lâm Hoàng
8 2 2
15
Huy Luuquang
8 1 1
16
Phúc Đàm Quang
8 0 1
17
Sang Pham cao ba
5 0 1
18
Thơi Đặng
4 0 1
19
Tien Ha
4 0 1
20
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Luân Ông già
13 0 3
XSMN.mobi
17 0 3
Quý Ngô bá
13 2 3
4
Gia Cát Dự
23 0 2
5
LỘC PHÁT 6868
9 1 2
6
Thãnh Chon
13 2 2
7
Lâm Hoàng
8 2 2
8
Xuân Trà Giang
9 0 2
9
Quý Lê
27 1 2
10
Căn Cô Số
8 2 2
11
Duc Tri Nguyen
12 2 2
12
Nguyên an vi
9 0 1
13
THE END
4 0 1
14
Sang Pham cao ba
5 0 1
15
Tien Ha
4 0 1
16
Huy Luuquang
8 1 1
17
Thien Nguyen
30 0 1
18
Hiep Vu
4 0 1
19
TRẦN VỦ ĐỆ
4 0 1
20
KQXSMB.mobi
19 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
30 0 2
KQXSMB.mobi
19 0 2
Nguyên an vi
9 0 1
4
Thãnh Chon
13 0 1
5
Gia Cát Dự
23 0 1
6
Sang Pham cao ba
5 0 0
7
Phúc Đàm quang
0 0 0
8
Thuyen Tran van
0 0 0
9
Lâm Hoàng
8 0 0
10
Tâm Linh
4 0 0
11
XSMN.mobi
17 0 0
12
Huy Luuquang
8 0 0
13
BÁ VƯƠNG LÔ
0 0 0
14
Hiep Vu
4 0 0
15
Vi Thạch
0 0 0
16
Luân Ông già
13 0 0
17
Quý Ngô bá
13 0 0
18
Thơi Đặng
4 0 0
19
THE END
4 0 0
20
Căn Cô Số
8 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thien Nguyen
39 2 5
Quý Lê
27 1 2
Gia Cát Dự
23 0 3
4
KQXSMB.mobi
19 0 3
5
Nguyên an vi
18 3 4
6
Quý Ngô bá
18 3 4
7
XSMN.mobi
17 0 3
8
Thãnh Chon
13 2 3
9
LỘC PHÁT 6868
13 2 3
10
Thơi Đặng
13 1 3
11
Luân Ông già
13 0 3
12
Huy Luuquang
12 2 2
13
Duc Tri Nguyen
12 2 2
14
Thanh phong
9 1 2
15
Xuân Trà Giang
9 1 2
16
Căn Cô Số
8 2 2
17
Lâm Hoàng
8 2 2
18
Phúc Đàm Quang
8 0 1
19
Sang Pham cao ba
5 0 1
20
Phạm Cường
4 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Quý Ngô bá
18 3 4
Luân Ông già
13 0 3
XSMN.mobi
17 0 3
4
Thien Nguyen
39 1 3
5
Thơi Đặng
13 1 3
6
LỘC PHÁT 6868
13 2 3
7
Nguyên an vi
18 1 3
8
Duc Tri Nguyen
12 2 2
9
Thãnh Chon
13 2 2
10
Lâm Hoàng
8 2 2
11
Gia Cát Dự
23 0 2
12
Huy Luuquang
12 2 2
13
Xuân Trà Giang
9 0 2
14
Quý Lê
27 1 2
15
Căn Cô Số
8 2 2
16
Quyền Đoàn
4 0 1
17
Sang Pham cao ba
5 0 1
18
Phạm Cường
4 0 1
19
Phúc Đàm quang
4 1 1
20
Thanh phong
9 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
KQXSMB.mobi
19 0 2
Thien Nguyen
39 0 2
Gia Cát Dự
23 0 1
4
Nguyên an vi
18 0 1
5
Thãnh Chon
13 0 1
6
Thanh phong
9 0 1
7
THE END
4 0 0
8
Phúc Đàm quang
4 0 0
9
Phúc Đàm Quang
8 0 0
10
Quỳnh NguyỄn
0 0 0
11
Tâm Linh
4 0 0
12
Huy Luuquang
12 0 0
13
Phạm Cường
4 0 0
14
Sang Pham cao ba
5 0 0
15
Quyền Đoàn
4 0 0
16
Quý Ngô bá
18 0 0
17
Thơi Đặng
13 0 0
18
LỘC PHÁT 6868
13 0 0
19
Duc Tri Nguyen
12 0 0
20
Bảo Bảo (tinh)
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1239 102 246
LỘC PHÁT 6868
1140 127 223
Tâm Linh
1106 99 212
4
Duc Tri Nguyen
1081 91 214
5
Hàm Lý
870 58 161
6
Hà Duyên
867 105 162
7
Thãnh Chon
865 61 164
8
Thơi Đặng
835 63 164
9
Phạm Cường
822 81 159
10
Nguyên an vi
813 74 161
11
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
12
Phúc Đàm quang
775 88 148
13
Ngoan Kim
756 59 145
14
TRẦN VỦ ĐỆ
736 56 141
15
Luân Ông già
726 57 147
16
BÁ VƯƠNG LÔ
717 92 144
17
XSMN.mobi
697 78 134
18
KQXSMB.mobi
693 76 131
19
Xuân Trà Giang
644 43 125
20
Hoàng Hiệp
639 67 122
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
1081 91 209
THE END
1239 63 198
LỘC PHÁT 6868
1140 101 192
4
Tâm Linh
1106 84 169
5
Hà Duyên
867 99 152
6
Thơi Đặng
835 51 145
7
Phạm Cường
822 67 142
8
Nguyên an vi
813 66 142
9
Luân Ông già
726 49 135
10
Thãnh Chon
865 48 134
11
Hàm Lý
870 42 131
12
BÁ VƯƠNG LÔ
717 79 129
13
Ngoan Kim
756 55 125
14
Phúc Đàm quang
775 65 124
15
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
16
TRẦN VỦ ĐỆ
736 44 119
17
XSMN.mobi
697 58 113
18
KQXSMB.mobi
693 60 109
19
Hoàng Hiệp
639 55 105
20
Xuân Trà Giang
644 33 102
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1239 9 48
Tâm Linh
1106 4 43
LỘC PHÁT 6868
1140 2 31
4
Thãnh Chon
865 3 30
5
Hàm Lý
870 2 30
6
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
7
Phúc Đàm quang
775 9 24
8
Xuân Trà Giang
644 2 23
9
TRẦN VỦ ĐỆ
736 6 22
10
KQXSMB.mobi
693 6 22
11
XSMN.mobi
697 4 21
12
Ngoan Kim
756 0 20
13
Thơi Đặng
835 0 19
14
Nguyên an vi
813 0 19
15
Hoàng Hiệp
639 4 17
16
Phạm Cường
822 0 17
17
Hùng Lý văn
471 0 16
18
BÁ VƯƠNG LÔ
717 0 15
19
Bui Tien
343 0 14
20
Hưng Nguyễn
224 0 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 04/10/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Gia Cát Dự
23
32
45
54
68
10
01
22
12
33
23
44
34
55
KQXSMB.mobi
34
22
12
21
93
83
84
74
78
57
12
43
62
28
Tâm Linh
95
65
85
95
65
85
95
65
85
45
54
34
43
44
33
55
LỘC PHÁT 6868
26
26
62
01
02
03
04
05
06
07
08
09
01
02
03
00
Duc Tri Nguyen
68
68
86
54
54
45
54
45
68
86
THE END
71
71
31
71
31
71
71
31
11
21
51
61
81
91
19
15
XSMN.mobi
12
21
43
55
76
87
07
85
09
68
69
93
44
30
20
Thãnh Chon
48
84
48
45
34
43
48
84
45
34
43
54
04
Nguyên an vi
54
45
54
54
04
40
54
45
04
40
55
91
51
Luân Ông già
80
80
08
08
80
08
80
08

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 04/10/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4520 ngày 8217 ngày 1313 ngày 5812 ngày 4911 ngày
9011 ngày 3110 ngày 4210 ngày 409 ngày 769 ngày
148 ngày 518 ngày 658 ngày 938 ngày 017 ngày
777 ngày 807 ngày 837 ngày 957 ngày 346 ngày
856 ngày 225 ngày 245 ngày 365 ngày 435 ngày
485 ngày 615 ngày 785 ngày 865 ngày 925 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9716 lần 6615 lần 0515 lần 6913 lần 2313 lần
8012 lần 1412 lần 7512 lần 3312 lần 4011 lần
3211 lần 0311 lần 5611 lần 9411 lần 2411 lần
0911 lần 6310 lần 0710 lần 5210 lần 0010 lần
9310 lần 7210 lần 419 lần 519 lần 629 lần
509 lần 819 lần 789 lần 109 lần 499 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1331
10 ngày
5885
6 ngày
2442
5 ngày
3443
5 ngày
1441
4 ngày
6776
4 ngày
0110
3 ngày
0440
3 ngày
1221
3 ngày
1661
3 ngày
6886
3 ngày
0770
2 ngày
0880
2 ngày
1771
2 ngày
2992
2 ngày
3883
2 ngày
4994
2 ngày
7887
2 ngày
8998
2 ngày
0220
1 ngày
0660
1 ngày
0990
1 ngày
2662
1 ngày
4554
1 ngày
4884
1 ngày
5995
1 ngày
6996
1 ngày
7997
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84480 ngày 01445 ngày 90367 ngày 74350 ngày 07289 ngày
00277 ngày 12273 ngày 82254 ngày 38244 ngày 13234 ngày
16232 ngày 35228 ngày 27217 ngày 92197 ngày 64196 ngày
45182 ngày 26177 ngày 05162 ngày 75160 ngày 55159 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

dogmasutra kadeecars dateczechescort lukefeltoncreative tinkypinkyladies reseau-asam lepiano24 ethicaltemplates bsquared-consulting remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất